Samfundets uppgifter

Suomen Etnomusikologinen Seura

Finnish Society for Ethnomusicology
Finska musiketnologiska sällskapet
Instiftelsesår
1974
Hemsida
http://www.etnomusikologia.fi
Kontaktperson
Puheenjohtaja Elina Seye, puh./tel. 040 506 3905, e-mail info[at]etnomusikologia.fi
Ordförande
Elina Seye
Viceordförande
Nina Öhman
Sekreterare eller verksamhetsledare
Hanna-Mari Riihimäki
Medlemsantal
67
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Övriga väsentliga uppgifter
Seura järjestää keväisin yhdessä Suomen musiikkitieteellisen seuran kanssa Suomen musiikintutkijoiden symposiumin, johon kutsutaan ulkomaisia vieraita. Myös kokousten yhteydessä pyritään järjestämään esitelmiä, konsertteja tai muuta ohjelmaa.
Tidskrifter och serier
Etnomusikologian vuosikirja
Musiikin suunta
Suomen Etnomusikologisen Seuran julkaisuja