Samfundets uppgifter

Suomen Eläinlääkäriliitto

Finnish Veterinary Association
Finlands Veterinärförbund
Instiftelsesår
1892
Hemsida
http://www.sell.fi
Medlemsantal
2779
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
World Veterinary Association (WVA), Federation of Veterinarians in Europe (FVE)
Internationellt samarbete
Yhdistyksen edustajat ovat osallistuneet kansainvälisiin eläinlääkärikongresseihin ja tehneet opinto- ja tutkimusmatkoja ulkomaille. Erityisen kiinteää on ollut yhteistyö pohjoismaisten eläinlääkärijärjestöjen kesken. Yhdistys on järjestänyt vuorollaan pohjoismaisen eläinlääkärikokouksen. Viimeisin oli v. 1998, joka oli samalla viimeinen yhteispohjoismainen kongressi.
Övriga väsentliga uppgifter
Eläinlääkäriliitto harjoittaa julkaisutoimintaa ja tukee eläinlääketieteellistä tutkimusta, järjestää esitelmä-, luento- ja muita koulutustilaisuuksia sekä vuosittain eläinlääkäripäivät. Liitto tekee eläinlääkintää koskevia esityksiä, edustaa toimialallaan jäseniään suhteessa muihin ammatillisiin yhteenliittymiin ja ulkomaisiin eläinlääkärijärjestöihin.
Tidskrifter och serier
Suomen Eläinlääkärilehti