Samfundets uppgifter

Aerosolitutkimusseura

Finnish Association for Aerosol Research
Instiftelsesår
1983
Postadress
c/o Miikka Dal Maso, Aerosolifysiikan laboratorio, Fysiikan yksikkö, Tampereen yliopisto, PL 553 (Korkeakoulunkatu 3), 33720 Tampere
Hemsida
http://www.faar.fi
Kontaktperson
Sihteeri Paxton Juuti, e-mail secretary[at]faar.fi
Ordförande
Miikka Dal Maso
Viceordförande
Jussi Malila
Sekreterare eller verksamhetsledare
Paxton Juuti
Medlemsantal
180
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
European Aerosol Assembly (EAA), International Aerosol Research Assembly (IARA)
Internationellt samarbete
IARA on kansainvälinen aerosolialan kattojärjestö, joka järjestää kokouksia neljän vuoden välein ja jakaa kansainvälistä stipendiä International Aerosol Fellow Award. Seura on edustettuna sekä IARA:n hallituksessa että palkintokomiteassa. EAA järjestää vuosittain kokouksia sekä jakaa Junge-palkintoa. Seura osallistuu EAA:n jäsenenä Euroopan tärkeimmän aerosolialan julkaisun Journal of Aerosol Sciencen julkaisemiseen.
Övriga väsentliga uppgifter
Aerosolitutkimusseura toimii alan tutkijoiden yhdyselimenä. Se järjestää sekä kansallisia että kansainvälisiä seminaareja ja kongresseja.
Tidskrifter och serier
Report Series in Aerosol Science