Seriens uppgifter

Suomen sotahistorian komission julkaisuja

Utgivare
Suomen Sotahistorian Komissio - Militärhistoriska Komissionen i Finland
Begynnelseår
1991
Nummer per år
ilmestyy epäsäännöllisesti