Seriens uppgifter

Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia

Utgivare
Suomen kirkkohistoriallinen seura - Finska kyrkohistoriska samfundet
Begynnelseår
1895
ISSN
0356-0759
Redaktionens adress
Suomen kirkkohistoriallinen seura, PL 4 (Vuorikatu 3), 00014 Helsingin yliopisto
Huvudredaktör
Milla Bergström
Språk
multil
Nummer per år
3-5
Prenumerationsavgift per år
25 / nide
Prenumerationsavgift för medlemmar
17