VSD uppmuntrar vetenskapare att delta i Temaåret för bildning 2024

Nyheter   15.1.2024 9.49   Uppdaterad 24.4.2024 16.00

Undervisnings- och kulturministeriet har utsett år 2024 till Temaåret för bildning. Det är ett för alla öppet år av evenemang, under vilket bildning dammas av. Under det evenemangsrika året tas bildningen till nutiden och allas vardag. Jubileumsåret koordineras av Kvs-stiftelsen (Folkupplysningssällskapet sr.). Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) är en av temaårets huvudpartners.

Temaåret syns i VSD:s verksamhet hela året.

För oss är det viktigt att vara med och främja bildning. Genom vetenskap får vi tillförlitlig information som används för att lösa bland annat samhälleliga frågor, få kunskap om det förflutna och bygga framtiden, vilka alla är viktiga delar av bildning och demokrati. Bildning är även med i VSD:s nya strategi som publiceras i början av året”, säger VSD:s kommunikationschef Anna Kotaviita.

VSD sätter för sin del i gång temaåret med #sivistyslupaus-kampanjen i sociala medier i januari. I kampanjen berättar VSD:s och Delegationens för informationsspridning personal på vilka sätt de främjar bildning och livslångt lärande i sitt arbete under temaåret. VSD:s centrala evenemang är också med i temaårets evenemangskalender.

”Vi uppmuntrar alla vetenskapare att delta i temaåret, att definiera vad bildning är i dag och vad den borde vara. Vi önskar i synnerhet att finländska vetenskapliga samfund deltar i temaåret. Deltagande har gjorts mycket enkelt. Man kan delta med bland annat evenemang och i sociala medier”, konstaterar Kotaviita.

VSD:s kampanj i sociala medier kan följas i Facebook och X med hashtaggen #sivistyslupaus. Temaårets officiella hashtagg är #sivistys2024.

***

Är du VSD:s medlem och intresserad av att delta i temaåret? Ta kontakt med VSD:s kommunikation anna.kotaviita(a)tsv.fi.  

Mer information om Temaåret för bildning 2024 finns på temaårets webbsida

 

Temaårets för bildning huvudpartnerlogo med texten temaåret för bildning och pääyhteistyökumppani.