Professorn i näringslära Mikael Fogelholm belönades som "Vuoden Tiedekongressivaikuttaja" 2019

Nyheter   25.10.2019 10.30   Uppdaterad 3.8.2020 11.12

Professorn i näringslära Mikael Fogelholm har en lång akademisk karriär bakom sig. Han belönades för sitt akademiska arbete genom vilket han främjat anordnandet av internationella vetenskapskongresser i Finland. Pristagaren valdes av
Vetenskapliga samfundens delegation.

Professor Mikael Fogelholm, 60, är doktor i livsmedelsvetenskaper och från och med år 2011 professor i näringslära vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Han leder även magisterprogrammet i human nutrition och matbeteende vid universitetet. Vid sidan av sin forskarkarriär har Fogelholm innehaft administrativa och vetenskapspolitiska uppgifter inom vetenskapsvärlden, såsom forsknings- och utvecklingschef för Forsknings- och utbildningscentret Palmenia vid Helsingfors universitet (1999–2001), direktör för UKK-institutet (2001–2007) samt direktör för enheten för hälsoforskning vid Finlands Akademi (2007–2011).

VSD:s verksamhetsledare Lea Ryynänen-Karjalainen valde mottagaren av priset på 5 000 euro som finansieras av Stiftelsen Finlands Mässa. Hon motiverade beviljandet av priset med Fogelholms mångsidiga och meriterade forskarkarriär samt ansenliga insatser för att få internationella kongresser till Finland.

 Mikael Fogelholm har verkat inom programplaneringen av kongresser och som bakgrundspåverkare. Han är en aktiv, synlig och konstruktiv påverkare inom ett vetenskapområde som ständigt är föremål för stort intresse såväl inom vetenskapssamfundet som bland allmänheten, motiverar Ryynänen-Karjalainen.

Mikael Fogelholm med diplom i hand.

De största kongresserna som har anordnats under ledning av Mikael Fogelholm är den nordiska kongressen om fetmaforskning på UKK-institutet i Tammerfors och den europeiska kongressen om fetma (ECO) i Helsingfors år 2003. Som bäst förbereder han en nordisk näringskongress som går av stapeln nästa sommar.

Priset “Vuoden Tiedekongressivaikuttaja” (Årets vetenskapskongresspåverkare) tilldelas en person som har haft en positiv inverkan på Finlands roll i internationell vetenskaplig verksamhet, som har ansökt om och lyckats få internationella organisationskongresser till Finland samt skapar en positiv bild av sitt vetenskapsområde. Priset delades nu ut för sjunde gången. På VSD:s nätsidor kan man läsa om tidigare pristagare. Sökandet efter nästa, alltså årets 2020, vetenskapskongresspåverkare inleds i januari.

Stiftelsen Finlands Mässa har grundat priset “Vuoden Tiedekongressivaikuttaja” år 2013 för erkännande av en person som har främjat anordnandet av internationella vetenskapliga kongresser i Finland. Prisets mottagare väljs av Vetenskapliga samfundens delegations bidragssektions ordförande eller annan av VSD:s styrelse namngiven person.

Prismottagarens kontaktuppgifter: Mikael Fogelholm, professor i näringslära, Helsingfors universitet, mikael.fogelholm(at)helsinki.fi, 050 318 0302

Mer information om priset: Verksamhetsledare Lea Ryynänen-Karjalainen, lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi, (09) 228 69 222