Månadens medlemssamfund är Genealogiska Samfundet i Finland

Nyheter   9.2.2017 11.12   Uppdaterad 29.12.2021 13.15

VSD presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Februaris 2017 medlemssamfund är 100-åriga Genealogiska Samfundet i Finland. Den för all öppna medborgarorganisationens syfte har sedan år 1917 varit främjandet av högklassig släktforskning. Samfundet strävar efter att förena släktforskare, trygga släktforskningens i Finland verksamhetsförutsättningar och utveckla släktforskarnas kunnande.

Genealogiska Samfundet i Finland ordnar seminarier och kurser, producerar databastjänster samt samarbetar med andra aktörer inom området. Samfundet publicerar tidskriften Genos, som utkommer fyra gånger per år, samt några andra publikationsserier. Genealogiska Samfundets öppna bibliotek ligger i Kronohagen i Helsingfors. Samlingen omfattar för tillfället över 40 000 band, dvs. cirka 710 hyllmeter. Biblioteket är Nordens största specialbibliotek inom släkt- och personhistoria.

Fyra personer sitter vid ett bord.Genealogiska Samfundets bibliotek är öppet för allmänheten och ligger i Kronohagen i Helsingfors på Elisabetsgatan 16 A. Samfundets styrelse och olika arbetsgrupper sammanträder ofta i bibliotekets läsesal.

Alla har en historia

Genealogiska Samfundet i Finland fyller hundra år samtidigt med det självständiga Finland. Jubileumsårets tema ”Jokaisella on tarina” syns i Samfundets programutbud runt om i Finland. Det utlovas bland annat evenemang, seminarier, en festskrift och publiceringen av webbtjänsten Omat juuret.

Jubileumsårets huvudevenemang är Släkt 2017 - hela Finlands släktfest, som firas från måndag till söndag 13–19.3.2017. Under veckan ordnar Samfundet rikligt med program i huvudstadsregionen, utöver vilket lokala släktforskningsföreningar har egna program. Veckan kulmineras i Släktforskardagarna på veckoslutet 18–19.3.2017 i Otnäs i Esbo.

I september ordnas Samfundets 100-årsjubileumsseminarium i samarbete med Jalmari Finnen Säätiö. Jubileumsseminariets tema är Kvinnor i släktforskningen. I temat granskas å ena sidan kvinnor som släktforskare och å andra sidan hur kvinnor har beaktats i släkthistoria. Jubileumsseminariets program publiceras våren 2017.

Åhörare i ett auditorium.Vårt lands viktigaste utbildningsevenemang inom släktforskning har länge varit de Riksomfattande Släktforskardagarna som Genealogiska Samfundet i Finland arrangerar. Samfundets jubileumsår till ära har de 40:e Släktforskardagarna namnet Släkt 2017 – hela Finlands släktfest och firas under en vecka 13-19.3.2017.

Börja släktforska

Om egen släktforskning intresserar kommer du bäst igång genom att gå en grundkurs i släktforskning. Kurser erbjuds vid flera medborgar- och arbetarinstitut. En bra start ger också släktforskningens bashandbok. För en ny släktforskare lönar det sig även att ansluta sig till en lokal släktforskningsförening där det är lätt att be om vägledning och råd av mer erfarna släktforskare.

Flera nummer av tidskriften Genos på ett bord.Publikationsverksamheten har alltid varit en viktig del av Genealogiska Samfundets i Finland verksamhet. Sedan år 1917 utkomna Genealogiska Samfundets i Finland Årsskrift (JUFO 1) publiceras nuförtiden i VSD:s OJS-publiceringssystem. Tidskriften Genos, som grundades år 1930, utkommer med fyra tryckta nummer per år.