Månadens medlemssamfund är Finlands Svampvänner rf

Nyheter   6.8.2018 10.04   Uppdaterad 17.9.2020 10.20

Suomen Sieniseura ry - Finlands Svampvänner rf är en år 1948 i Helsingfors grundad landsomfattande förening, vars verksamhets syfte är allsidig utforskning av Finlands svampflora och svampskörd, främjande och spridande av svampintresse och svampkunskap samt ökning av svamphushållning, såsom samling, odling, handel och konsumtion av svampar.

Finlands Svampvänners medlemmar formar fackmän, amatörer och nyttosvampars samlare emellan en stor interaktiv gemenskap, med vars hjälp det är lätt att bilda nätverk, öka sin egen kunskap och erfarenhet om svampar, få kontakt med likasinnade människor samt främja spridningen av svampforskning och svampintresse. Under vintermånaderna ordnar samfundet månadsmöten och svampbildkvällar. Månadsmötena är föredragstillställningar med fritt tillträde. För deltagande i svampbildkvällar uppbärs en liten inträdesavgift, mot vilken deltagarna får aktuell sakkunniginformation i valda svampämnen.

Evenemang och publikationer

I augusti eller september ordnas i Kajsaniemi i botaniska museets utrymmen en tvådagars svamputställning, under vilken publiken erbjuds svamprådgivning av sakkunniga. I medlemskapet ingår också andra betydliga förmåner, såsom medlemstidningen Sienilehti som utkommer fyra gånger per år, rabatt på samfundets publikationer och svampbildkvällars inträdesavgift samt möjligheten att knyta kontakter med områdets bästa sakkunniga och kunniga amatörer. Dessutom kan medlemmarna delta i guidade svampexkursioner samt samfundets övriga verksamhet och evenemang (bl.a. intressanta föredrag och den årliga vårsvampexkursionen).

Människor står runt ett långt bord på vilken finns utställda en massa olika svampar.Utställningsgäster och svampar på Finlands Svampvänners och Luomus stora svamputställning i september 2016.

Exkursionister går efter varandra på spångar i våtmark.Deltagare i svampexkursion på svampsamfundens möte i Siikaneva, Birkaland hösten 2015.

I år firar Finlands Svampvänner sitt 70 jubileumsår. Föreningen är traditionell, långsiktig och i huvudsak med frivilligkrafter bedriven, och den fungerar som takorganisation för fristående lokalföreningar. Samfundet utger tidningen Sienilehti som utkommer fyra gånger per år, och den vetenskapliga publikationsserien Karstenia. Samfundet har nu mer än 30 000 medlemmar på sin Facebooksida.

Alla personer som är intresserade av svampar är välkomna som medlemmar i Finlands Svampvänner. Månadsmötena ordnas i Vetenskapernas hus och de är i regel öppna för alla. Mer information om samfundet och dess verksamhet finns på samfundets egna webbsidor (på finska).

Välkommen att lära dig om svampar och träffa andra entusiastiska svampvänner!