Månadens medlemssamfund är Finlands naturskyddsförbund

Nyheter   1.6.2018 12.29   Uppdaterad 29.12.2021 15.31

Finlands naturskyddsförbund (FNF) har i år anledning till fest. Redan år 1938 grundade Finlands traditionsrikaste och starkaste miljöorganisation fyller 80 år. De jämna åren firas i augusti på Runsala i Åbo.

Åldern har inte saktat farten på organisationen känd för sin sällogo, utan “sälgänget” som består av ca 30 000 medlemmar samt flera sakkunniga och frivilliga har hållit sig aktivt i kärnan av Finlands miljöpolitiska debatt och beslutsfattande. Till exempel nu i maj upprättade och startade FNF tillsammans med andra miljöorganisationer en medborgarinitiativkampanj för att förbjuda kalhuggningar i statens skogar. Medborgarinitiativet har träffat naturvänners hjärtan. Under namninsamlingens första dag undertecknade nästan 10 000 finländska skogsvänner initiativet.

FNF är känd för sitt långsiktiga arbete som naturens röst och försvarare, förutom på riksnivå också på lokalnivå. Helsingfors centralbyrås sakkunniga är årligen med i flera lagstiftningsprocesser, ger utlåtanden till tjänstemän och förmedlar aktuell information till beslutsfattare om naturens tillstånd och beslutens verkningar.

Marscherare med banderoll med texten "Luonnon ja retkeilyn puolesta".

Sällogon syns och hörs också internationellt. Förbundet främjar skogsskydd genom ett projekt för utvecklingssamarbete på Madagaskar, träffar EU-beslutsfattare i Bryssel samt främjar Finlands och Rysslands samarbete i naturskydd i ländernas gränstrakt. Förbundet har också varit konstituerande medlem och värdorganisation för det internationellt prisbelönade och runt världen verkande EKOenergi-certifikatet.

Förbundets femton distrikt och hundratals föreningar från Hangö till Enare deltar i lösandet av lokala miljöfrågor, ibland mjukare till exempel genom att ta finländare på olika naturutflykter för att bekanta sig med den egna närmiljön och ibland strängare genom att överklaga dåliga miljötillstånd för medborgarnas del.

Barn grillar pinnbröd.

Förbundets verksamhet grundar sig på öppenhet och demokratisk medborgarverksamhet. Vem som helst kan ansluta sig och delta på sitt eget sätt till exempel genom att gå med i föreningsverksamhet, ordna utflykter, påverka beslutsfattande angående sin närmiljö med hjälp av förbundet eller bara genom att stöda organisationens verksamhet. Varje medlem kan också påverka förbundets framtidsriktningar genom att till exempel söka sig till förbundsfullmäktige eller medlem i förbundsstyrelsen.

Vid sidan av det praktiska arbetet producerar FNF årligen rikligt med information om natur. Förbundet publicerar fritt tillgängliga rapporter, politikrekommendationer och guider. Förbundet producerar också olika publikationer angående miljöfostran och förstärkandet av naturförhållanden. Den egna, med stor upplaga och ofta belönade medlemstidningen Luonnonsuojelija erbjuder intressanta bakgrunder, tips och personhistorier med naturteman fyra gånger i året. Dessutom är Förbundet hem till Naturskyddsstiftelsen i Finland, som utdelar årligen ca 60 000 euro för miljörelaterad forsknings-, publicerings- och kulturverksamhet.

Läs mera på Finlands naturskyddsförbunds webbsidor.

Människor på utflykt i naturen. Träden grönskar.