Månadens medlemssamfund är Egyptologiska Sällskapet i Finland

Nyheter   1.3.2019 10.50   Uppdaterad 4.8.2020 11.02

Egyptologiska Sällskapets i Finland uppgift är att främja kännedomen och forskningen om det forna Egypten i Finland. I verksamheten har redan från början ingått för alla öppna föredrag, under vilka experter inom området har berättat om det forna Egypten på ett lättfattligt och hoppeligen även underhållande sätt. År 2017 började sällskapet spela in föredragen, så att även andra medlemmar än de som bor i huvudstadsregionen kan ta del av dem.

År 1969 var dåvarande kandidat i humanistiska vetenskaper, blivande professor i egyptologi vid Uppsala universitet, Rostislav Holthoer på resa i Egypten med sina vänner. Under resan begrundade Rosti, som han kallades, tillsammans med sina vänner att det i Finland borde grundas ett eget egyptologiskt samfund. Sagt och gjort, vid Cheopspyramiden beslöt vännerna att ta tag i saken och så blev Suomen Egyptologinen Seura ry. - Egyptologiska Sällskapet i Finland rf. till.

Gruppfoto.
Sällskapets grundande medlemmar bredvid Cheopspyramiden år 1969.

Verksamhet

Sällskapet utger två gånger om året medlemstidningen Kirjuri, som postas hem till alla medlemmar (http://www.egyptologinenseura.fi/kirjuri/). Det går också att köpa lösnummer av tidningen. I Kirjuri publiceras artiklar om forna Egypten, skrivna av områdets sakkunniga. De senaste åren har det till exempel skrivits om fynd som gjorts i Cheopspyramiden, egyptologiska konferenser samt utgrävningar, men också om de forna egyptiernas sällskapsdjur och brädspel jämte regler. Dessutom ordnar sällskapet resor till Egyptens sevärdheter och museisamlingar, utställningar samt stöder undervisning och forskning i egyptologi genom att köpa och upprätthålla t.ex. den egna boksamlingen, som förvaras i Helsingfors universitets huvudbibliotek i Kajsahuset.

""
Sällskapets medlemstidning Kirjuri utkommer två gånger om året.

En bok i vilken antecknas föreläsningar.
Sällskapet ordnar en gång i månaden föreläsningar, varvid sällskapets produkter säljs.

I år fyller Egyptologiska Sällskapet i Finland 50 år, varför sällskapet publicerar en historik på sin födelsedag 6.5.2019. I boken finns utöver sällskapets historia också artiklar om sällskapets egna föremålssamling, till vilken hör bland annat en tusentals år gammal fornegyptisk ba-staty. Jubileumsåret till ära har sällskapet börjat publicera en kort videoserie kallad SES:n lyhyet, vars ämnen alltid anknyter till det forna Egypten. Också annat speciellt program för feståret planeras.

Läs mer om att bli medlem på webbsidorna och följ sällskapets Facebooksida och YouTube-kanal. Fastän Egyptologiska Sällskapet i Finland är ett vetenskapligt samfund och vi verkar rent utifrån akademisk och forskningsbaserad kunskap, är vår verksamhet varken styv eller torr. Vare sig du är en allvarligare entusiast inom området eller en beundrare av vita dukens gående mumier, är du hjärtligt välkommen med i vårt sällskaps verksamhet!