Debatt, utbildning och forskning – Presentation av Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland

Nyheter   12.12.2022 12.04   Uppdaterad 12.12.2022 14.00

Verksamheten av Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STViF), som fyllde 100 år förra året, kan kategoriseras med orden debatt, utbildning och forskning. I denna text belyser akademisekreterare Åsa Lindberg ordens samband och betydelse med några exempel från STViF:s första 100 år.

I april 1921 samlades ett antal personer som i egenskap av stiftarna för “Fonden för högre teknisk undervisning på svenskt språk” hade erhållit kallelse för att diskutera förslaget att fonden skulle övertas av en institution. Med tillförsikt och tro på framtiden beslöt de närvarande enhälligt om bildandet av Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland. I maj sammanträdde den nya vetenskapsakademiens styrelse för första gången och sände skriftliga bekräftelser till de 58 invalda ledamöterna.

En tidslinje över Svenska tekniska vetenskapsakademiens första 100 år som vetenskapsakademi där milstolpar, aktiviteter och viktiga händelser finns inritade.

En tidslinje över Svenska tekniska vetenskapsakademiens första 100 år som vetenskapsakademi där milstolpar, aktiviteter och viktiga händelser finns inritade. Den animerade tidslinjen presenterades vid palindromet 12.11.21 då STViF:s 100-åriga tillvaro med ledamöter och inbjudna gäster. En tidslinje med vilken vi minns och respekterar gårdagen samt med tillförsikt och tro på framtiden blickar fram emot morgondagen. Bild: Linda Saukko-Rauta, Redanredan Oy.

Ledamöter – vår starka resurs för debatt

Ledamöterna är kärnan för verksamheten och från starten tills nu är det fråga om totalt 471 personer. De invalda ledamöterna är experter inom de tekniska vetenskaperna eller områden där dessa tillämpas. Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finlands syfte är att fördjupa och bredda teknologiskt kunnande så att det bättre kan gynna både näringsliv, en hållbar utveckling och en positiv grundsyn på tekniken i vårt samhälle. Vår vision är att med en mångvetenskaplig syn på teknik och dess möjligheter bidra till utveckling av samhälle, näringsliv och miljö.

Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland har ett särskilt ansvar att främja ovannämnda verksamhet på svenska i Finland. En stark diskussion uppstod efter att Teknillisten Tieteiden Akatemia kom till 1957. Då ifrågasattes vårt existensberättigande, men lyckligtvis levde vi vidare och är i dag en av fyra vetenskapsakademier i Finland.

Varje vetenskapsakademi har en egen bakgrund, historia och identitet. Tillsammans bildar de samarbetsorganet Finlands vetenskapsakademier, inom vilket vi har alla förutsättningar till ett fruktsamt samarbete såväl i Finland som internationellt. Ett bra exempel på en lyckad verksamhet är det gemensamma utvecklingsprojektet SoFi – Science Advice Initiative of Finland åren 2019–2021 i att utveckla vetenskapsbaserad rådgivning i Finland.

En illustration av vår strategi där verksamheten kategoriseras enligt debatt, utbildning och forskning.

En illustration av vår strategi där verksamheten kategoriseras enligt debatt, utbildning och forskning. Bild: Linda Saukko-Rauta, Redanredan Oy.

Utbildning, forskning och det svenska språket

Svenska språket är och har alltid varit viktigt för oss. Exempelvis i samarbete med Tekniska föreningen i Finland och med stöd av Teknologföreningen gjordes det insatser för det svenska inslaget i utbildningen vid den tidigare Tekniska Högskolan. I dess lagtext från juni 1985 finns en skrivning om att undervisning i de viktigaste ämnen ges på båda språken – en formulering som även kan skönjas i stiftelseurkunden för nuvarande Aalto universitet.

Under hela vår 101-åriga historia har vi delat ut stipendier till forskning. Idag är fokuset särskilt på unga forskares internationella forskningsvistelser. Sedan 1990-talet har vi fokus på skolvärlden. Vi delar ut skolstipendier, arrangerar seminarier för lärare samt delar ut lärarpris inom naturvetenskaperna och matematik.

Dessutom ordnar vi tävlingen TekNatur för högstadiet och gymnasiet, i vilken man kan vinna penningpriser eller en studieresa till CERN i Schweiz eller till München. Vi är initiativtagare till Skolresurs som stöder ett livslångt intresse för matematik, naturvetenskap och teknik. Vi har ett tätt samarbete med nuvarande projektägare Åbo Akademi.

Text: Åsa Lindberg, Akademisekreterare

Författaren har sedan augusti 2008 verkat vid Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland som heltidsanställd verkställande ledare med yrkesbenämningen akademisekreterare.

Läs mera om grundandet av Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland och dess faser i Sten Enboms skrivna 80-årshistorik ”Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland 80 år: för högre teknisk undervisning på svenskt språk” (2001).