VSD:s verksamhetsberättelse 2018 publicerad

Meddelanden   4.4.2019 14.18   Uppdaterad 4.8.2020 10.21

I Vetenskapliga samfundens delegations verksamhetsberättelse för år 2018 berättas om tjänster som erbjuds medlemskåren, delegationens sakkunniguppgifter, vetenskapskommunikation och främjande av vetenskapen, priser som VSD delar ut och de centralaste uppgifterna om delegationens organisation, ekonomi och personal. Med är också sammanfattningar av delegationernas som verkar i samband med VSD verksamhetsberättelser.

År 2018 beredde och godkände VSD den nya strategin för åren 2019-2023. Under året ordnades flera vetenskapsevenemang, såsom det nu självständiga och årliga Vetenskapens natt samt Vetenskapstorget på Helsingfors bokmässa. Vetenskapsdagarna för år 2019 förbereddes intensivt och det begrundades hur Vetenskapernas hus kunde bli en bättre mötes- och samlingsplats för medlemssamfunden och andra som är intresserade av vetenskap. VSD delade också ut det första VSD:s Kordelins vetenskapspriset, som var värt 10 000 euro. I året ingick också som ny uppgift förberedelsen av en verksamhetsmodell och struktur för den öppna vetenskapens nationella samordning som hela vetenskapssamfundets samarbete.

Läs verksamhetsberättelsen för år 2018 (pdf).