Fler finländska öppna tidskrifter till DOAJ-databasen

Meddelanden   10.10.2019 11.34   Uppdaterad 3.8.2020 11.18

DOAJ (Directory of Open Access Journals) och Vetenskapliga samfunden delegation (VSD) har startat ett pilotprojekt vars mål är att befrämja registreringen av referentgranskade open access-tidskrifter som utges i Finland i DOAJ-databasen. Pilotprojektet tar slut i maj 2020. Ett för alla öppet informationstillfälle ordnas 3.12 i Vetenskapernas hus.

DOAJ upprättar internationella standarder för referentgranskade tidskrifter med öppen tillgång. Databasen innehåller 13500 tidskrifter som utges på 75 olika språk i 131 länder, vilket återspeglar den regionala och språkliga mångfalden i vetenskaplig forskning.

Alla OA-tidskrifter är ändå inte med i DOAJ. Bo-Christer Björks nyliga artikel visar att DOAJ innehåller 42 procent av de fritt tillgängliga tidskrifterna som utges i de nordiska länderna, och att det mellan länderna finns stora skillnader i indexeringen. Av de i Norge publicerade OA-tidskrifterna är 68 procent indexerade i DOAJ, men bara 23 procent av de finländska OA-tidskrifterna är med.

I ett öppet brev angående Plan S-mål bad DOAJ aktörer som representerar humanvetenskaper om hjälp med att identifiera tidskrifter som lämpar sig för DOAJ-indexering. Publikationsforum vid VSD svarade på begäran och identifierade ungefär 160 potentiella öppna tidskrifter från Finland, av vilka 29 är indexerade i DOAJ. VSD och DOAJ kom överens om ett samarbete för att registrera tidskrifter som saknas.

DOAJ, Publikationsforum och VSD:s publikationstjänster strävar i samarbete efter att underlätta eventuell DOAJ-indexering genom att informera om kriterier, översätta anvisningar, och ordna workshoppar ämnade för handledning och beredning av ansökningar. Pilotprojektets syfte är också att uppmuntra tidskrifter som inte är fritt tillgängliga att överväga öppen publicering.

Publikationsforum upprätthåller en nationell nivåklassificering av vetenskapliga referentgranskade tidskrifter och bokförlag, som baserar sig på sakkunnigpanelers bedömning. Alla av de identifierade öppna tidskrifterna har godkänts till klassificeringen av referentgranskade publiceringskanaler. En del av tidskrifterna använder också VSD:s märke för kollegial granskning, som visar att tidskrifterna har bundit sig till högklassig kollegial granskning och vetenskaplig praxis.

Största delen av de finländska referentgranskade tidskrifterna drivs utan vinstintresse och utges av vetenskapliga samfund. En av tyngdpunkterna i VSD:s strategi för åren 2019-2023 är att utveckla medlemssamfundens öppna publicering, så DOAJ-pilotprojektet stöder starkt delegationens mål. VSD ansvarar också för koordineringen av öppen vetenskap på nationell nivå, varuti utarbetas riktlinjer för öppen publicering samt rekommendation för ansvarsfull utvärdering av forskaren.

Välkommen att delta i seminariet 3.12 kl. 10-12 i Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, Helsingfors, sal 104). Deltagande på distans är också möjligt. En del av presentationerna är på finska och en del på engelska. Kolla programmet och anmäl dig här.

Mer information

Janne Pölönen (janne.polonen(at)tsv.fi)
Sami Syrjämäki (sami.syrjamaki(at)tsv.fi)
Dominic Mitchell (dom(at)doaj.org)