Seuran tiedot

Suomalais-Ugrilainen Seura

Finno-Ugrian Society
Finsk-Ugriska Sällskapet
Société Finno-Ougrienne
Finnisch-Ugrische Gesellschaft
Suoma-Ugralaš Searvi
Perustamisvuosi
1883
Kotisivu
http://www.sgr.fi
Jäsenmäärä
992
Jäseneksi hyväksyminen
Hakemuksesta & kutsusta / genom ansökan & kallelse / by application & by invitation
Seuran hallinnassa olevat merkittävät kokoelmat
Suomalais-Ugrilaisen Seuran arkisto on deponoitu Kansallisarkistoon. Arkiston tutkimusosaan käyttöluvan myöntää Seura hakemuksesta. C. G. E. Mannerheimin Aasian-matkan aineisto on deponoitu Kansalliskirjastoon. Käyttöluvan myöntää Seura hakemuksesta. C. G. E. Mannerheimin valokuva-aineisto on deponoitu Museovirastoon. Käyttöluvan myöntää Seura hakemuksesta.
Kansainvälinen yhteistyö
Seuran johtokunta on aktiivisesti mukana järjestämässä alan kongresseja ja seminaareja
Muuta olennaista tietoa
Seuran pyrkimyksenä on edistää ns. uralilaisten ja altailaisten kielten, niitä puhuvien kansojen kulttuurin, historian ja muinaisuuden tutkimusta. Keskeinen toimintamuoto on julkaisutoiminta. Lisäksi tuetaan stipendein ja apurahoin seuran työaloihin liittyvää tieteellistä tutkimusta ja keruuta. Castrenianumin toimitteita -sarja on lakannut ilmestymästä. Viimeiseksi jäi nro 64, joka ilmestyi v. 2005. UUSI SARJA: Uralica Helsingiensia Kotisivu: www.sgr.fi/uh/index.html
Lehdet ja julkaisusarjat
Apuneuvoja suomalais-ugrilaisten kielten opintoja varten
Castrenianumin toimitteita
Finnisch-Ugrische Forschungen
Kansatieteellisiä julkaisuja
Lexica Societatis Fenno-Ugricae
Manuscripta Castreniana
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia
Uralica Helsingiensia