Seuran tiedot

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Finnish Literature Society
Finska Litteratursällskapet
Finnische Literaturgesellschaft
Société de Litterature Finnoise
Perustamisvuosi
1831
Kotisivu
http://www.finlit.fi
Jäsenmäärä
2012
Jäseneksi hyväksyminen
Kutsusta & suosituksesta / genom kallelse & på rekommendation/by invitation & by recommendation
Seuran hallinnassa olevat merkittävät kokoelmat
Seura ylläpitää julkisina arkistoina toimivia Kansanrunousarkistoa ja Kirjallisuusarkistoa sekä kulttuurien tutkimukseen ja kirjallisuudentutkimukseen erikoistunutta tieteellistä kirjastoa.
Kansainvälinen yhteistyö
SKS:n lähes 250 kirjeenvaihtajajäsentä ovat laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto ennen muuta kulttuurien tutkimuksen, kirjallisuuden tutkimuksen ja suomen kielen tutkimuksen alalla. Seura on mukana kansainvälisissä tutkimushankkeissa, tällä hetkellä erityisesti pohjoismaisissa ja balttilaisissa. Tutkimusyhteistyö varsinkin perinnearkistotoimen alalla on ollut ja on edelleen olennainen osa SKS:n kansainvälistä toimintaa. SKS:n osastona toimiva FILI - Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskus vastaa Suomen kirjallisuuden viennistä maailmalle.
Muuta olennaista tietoa
SKS on Suomen perinteikkäin tiede- ja tietokirjallisuuden kustantaja. Seura julkaisee noin sata nimikettä vuosittain lähinnä kielen, kirjallisuuden, kulttuurien tutkimuksen ja historian alalta. SKS harjoittaa kustannustoimintaa yhteistyössä muiden tieteellisten seurojen kanssa (esim. Kalevalaseura, Suomen Antropologinen Seura, Suomen elokuva-arkisto, Suomen Historiallinen Seura, Svenska litteratursällskapet i Finland). SKS:ssa on Kansanrunousarkisto, Kirjallisuusarkisto, kirjasto ja FILI - Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskus. SKS:n keskeistoiminnot liittyvät kansanperinteen, kielen ja kirjallisuuden tutkimukseen ja tunnetuksi tekemiseen. SKS jakaa myös apurahoja ja palkintoja. SKS:n tärkeimmät tiedotuskanavat ovat omat www-sivut (www.finlit.fi), Hiidenkivi- ja Books from Finland -lehdet.
Lehdet ja julkaisusarjat
Bibliotheca Historica
Folklore
Historiallinen Arkisto
Historiallisia tutkimuksia
Kalevalaseuran vuosikirja
Kansanelämän kuvauksia
Käsikirjoja
Kirjokansi
Studia Biographica
Studia Fennica: ethnologica
Studia Fennica: folkloristica
Studia Fennica: historica
Studia Fennica: linguistica
Studia Fennica: litteraria
Studia Historica
Suomalaisen kirjallisuuden klassikoita
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia
Suomi
Tietolipas
Ylioppilasaineita