Seuran tiedot

Suomalainen Tiedeakatemia

Finnish Academy of Science and Letters
Finska Vetenskapsakademin
Academia Scientiarum Fennica
Finnische Akademie der Wissenschaften
Perustamisvuosi
1908
Postiosoite
Pääsihteeri prof. Pekka Aula, Mariankatu 5 A, 2. kerros, 00170 Helsinki
Puhelin
050 4620 890
Kotisivu
http://www.acadsci.fi
Yhteyshenkilö
Pääsihteeri Pekka Aula, puh./tel. 040 7030 952, e-mail pekka.aula[at]acadsci.fi
Puheenjohtaja
Anna Mauranen
Varapuheenjohtaja(t)
Kimmo Kaski
Sihteeri tai toiminnanjohtaja
Pekka Aula
Jäsenmäärä
798
Jäseneksi hyväksyminen
Kutsusta / genom kallelse / by invitation
Kansainvälinen yhteistyö
Suomalaisella Tiedeakatemialla on suoria kansanvälisiä yhteyksiä. Yhteyksiä kansainvälisiin tiedejärjestöihin hoidetaan pääsääntöisesti tiedeakatemioiden yhteiselimen Suomen Tiedeakatemiat -yhteistyöneuvoston (CoFA) kautta.
Muuta olennaista tietoa
Tieteen parhaaksi - yhteiskunnan hyväksi: Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta sekä toimia korkeatasoista tiedettä edustavien tutkijoiden yhdyssiteenä. Kansainvälinen julkaisu- ja vaihtotoiminta: sarjat Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Folklore Fellows Communications, Vuosikirja - Yearbook.
Lehdet ja julkaisusarjat
Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Humaniora
Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Mathematica
Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Mathematica Dissertationes
Suomalaisen Tiedeakatemian kannanottoja
Vuosikirja - Year Book