Seuran tiedot

Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura

Finnish Theological Literature Society
Finnische Theologische Literaturgesellschaft
Perustamisvuosi
1891
Kotisivu
http://pro.tsv.fi/stksj/
Jäsenmäärä
433
Jäseneksi hyväksyminen
Hakemuksesta & kutsusta & suosituksesta / genom ansökan & genom kallelse/på rekommendation & by application / by invitation & by recommendation
Kansainvälinen yhteistyö
Vuonna 1983 seuran siirryttyä vuosittain järjestettävään kaksipäiväiseen symposium-käytäntöön on symposiumissa useina vuosina ollut yksi tai useampi ulkomaalainen luennoitsija.
Lehdet ja julkaisusarjat
Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja
Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja