Seuran tiedot

Suomen Sotahistoriallinen Seura, Krigshistoriska Samfundet i Finland

Association for Military History in Finland
Krigshistoriska samfundet i Finland
Perustamisvuosi
1944
Postiosoite
/Miro Palm, PL 65, 00101 Helsinki
Kotisivu
http://www.sshs.fi
Yhteyshenkilö
Sihteeri Miro Palm, e-mail sihteeri[at]sshs.fi
Puheenjohtaja
FT Mikko Karjalainen
Varapuheenjohtaja(t)
Dosentti Pasi Tuunainen
Sihteeri tai toiminnanjohtaja
kapteeni Miro Palm
Jäsenmäärä
1151
Jäseneksi hyväksyminen
Hakemuksesta & kutsusta & suosituksesta / genom ansökan & genom kallelse/på rekommendation & by application / by invitation & by recommendation
Kansainvälinen yhteistyö
Yhteistyötä Viron Akateemisen Sotahistorian Seuran kanssa.
Lehdet ja julkaisusarjat
Sotahistoriallinen aikakauskirja
Sotahistoriallisen seuran julkaisuja