Seuran tiedot

Societas pro Fauna et Flora Fennica

Perustamisvuosi
1821
Kotisivu
http://www.societasfff.fi
Jäsenmäärä
527
Jäseneksi hyväksyminen
Suosituksesta / på rekommendation / by recommendation
Jäsenyys kansainvälisissä elimissä
Finlands zoologiska och botaniska publiceringsnämnd är medlem av European Association of Science Editors (EASE)
Kansainvälinen yhteistyö
Utländska föredragshållare vid de årliga symposierna, ibland även på månadsmötena
Muuta olennaista tietoa
Serierna Acta Botanica Fennica, Acta Zoologica Fennica, Annales Botanici Fennici och Annales Zoologici Fennici utges gemensamt med Suomen Biologian Seura Vanamo, Finska Vetenskaps-Societeten och Suomalainen Tiedeakatemia.
Lehdet ja julkaisusarjat
Acta Botanica Fennica
Acta Zoologica Fennica
Archivum
Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica