Seuran tiedot

Societas biochemica, biophysica et microbiologica Fenniae

Biochemical, Biophysical and Microbiological Society of Finland
Perustamisvuosi
1945
Kotisivu
http://www.biobio.org
Jäsenmäärä
500
Jäseneksi hyväksyminen
Hakemuksesta & kutsusta & suosituksesta / genom ansökan & genom kallelse/på rekommendation & by application / by invitation & by recommendation
Jäsenyys kansainvälisissä elimissä
International Union of Microbiological Societies (IUMS), Federation of European Microbiological Societies (FEMS), Federation of European Biochemical Societies (FEBS), International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB), International Union of Pure and Applied Biophysics (IUPAB), European Biophysical Societies Association (EBSA)
Muuta olennaista tietoa
Seuran tarkoituksena on edistää biokemiallista, fysiologista ja mikrobiologista tutkimusta. Toiminnan painopiste on ollut molekyyli- ja solubiologian alueilla. Vuosittain järjestetään aiheeltaan vaihtuva symposio/symposioita, osallistutaan erilaisten kokousten, kongressien ja tapahtumien järjestämiseen ja järjestetään Biotieteen päivät.
Lehdet ja julkaisusarjat