Seuran tiedot

Focus Localis ry

Perustamisvuosi
1971
Kotisivu
http://www.kunnallistiede.fi
Jäsenmäärä
261
Jäseneksi hyväksyminen
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Kansainvälinen yhteistyö
Pääosa yhdistyksen kansainvälisestä yhteistyöstä toteutuu sen yhteydenpidon kautta, jota hallituksen jäsenet pitävät yllä sekä henkilökohtaisesti että eri viestintävälineitä hyödyntämällä. Vuosittain järjestettäville Kunnallistieteen Päiville on monina vuosina kutsuttu luennoitsijoiksi myös ulkomaisia asiantuntijavieraita.
Muuta olennaista tietoa
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kunnallistieteen ja käytännön kunnalliselämän välistä yhteistoimintaa. KTY järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, julkaisee Kunnallistieteellistä aikakauskirjaa, pyrkii edistämään kuntaa koskevaa tutkimustoimintaa ja harjoittaa tietojen välitystä kunnallistieteen ja muiden tieteiden välillä.
Lehdet ja julkaisusarjat
Kunnallistieteellinen aikakauskirja