Seuran tiedot

Kemiallisteknillinen Yhdistys - Kemisktekniska Föreningen

Finnish Society of Chemical Engineers
Perustamisvuosi
1970
Kotisivu
http://www.kty.fi/
Jäsenmäärä
500
Jäseneksi hyväksyminen
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Jäsenyys kansainvälisissä elimissä
Yhdistys on Suomen Kemian Seuran kautta jäsen kemian tekniikan alan kansainvälisissä järjestöissä
Muuta olennaista tietoa
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, edistää heidän työnsä arvostusta ja yhteisiä pyrkimyksiään, tukea heidän ammatillista kehitystään ja vaikuttaa kemian tekniikan ja teollisuuden edistymiseen. Yhdistys järjestää vuorovuosin joko Prosessikehityspäivä-tapahtuman tai Chemical Engineering -seminaarin. Vuodesta 1995 lähtien yhdistys on joka toinen vuosi jakanut Kemiantekniikan palkinto - Kemisktekniska priset -tunnustuksen ansiokkaasta lisensiaatti- tai väitöskirjatyöstä kemian tekniikan alalta.
Lehdet ja julkaisusarjat