Seuran tiedot

Stiftelsen Ålands fredsinstitut sr

The Åland Islands Peace Institute Foundation
Ahvenanmaan rauhaninstituutti
Perustamisvuosi
1992
Kotisivu
http://www.peace.ax
Jäsenmäärä
1
Jäsenyys kansainvälisissä elimissä
Ålands fredsinstitut ingår i flera nationella och internationella nätverk av organisationer som arbetar med närliggande frågor. Institutet har konsultativ status inom FN:s ekonomiska och sociala råd, ECOSOC. The Åland Island Peace Institute is part of several national and international networks for organisations that work on related issues. The institute has consultative status with the UN’s Economic and Social Council (ECOSOC).
Kansainvälinen yhteistyö
Ålands fredsinstitut jobbar både praktiskt och med forskning rörande freds- och konfliktfrågor i vid bemärkelse och med utgångspunkt i Åland och dess särställning. Institutet fokuserar på självstyrelseformer, minoritetsfrågor, demilitarisering och konflikthantering. The Åland Islands Peace Institute works on peace and conflict issues with both a practical and a research-oriented approach, using Åland and its special status as a starting point. The institute focuses on forms of self-governance, minority issues, demilitarisation, and conflict resolution.
Muuta olennaista tietoa
The Journal of Autonomy and Security Studies (JASS) is a peer-reviewed, open access e-journal published by the Åland Islands Peace Institute (ÅIPI). The journal addresses its overarching theme of peace and security from the perspectives of autonomy, demilitarisation, and minority protection. See www.jass.ax.
Lehdet ja julkaisusarjat