Seuran tiedot

Suomen herpetologinen yhdistys

The Herpetological Society of Finland
Finlands herpetologiska förening
Perustamisvuosi
1992
Kotisivu
http://www.herpetomania.fi
Jäsenmäärä
297
Jäseneksi hyväksyminen
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Jäsenyys kansainvälisissä elimissä
Societas Europaea Herpetologica (SEH), Society for the Study of Amphibians and Reptiles (SSAR), American Society of Ichthyologists and Herpetologists (ASIH), Herpetologists' League (HL)
Kansainvälinen yhteistyö
Yhdistyksellä on yhteistyötä lukuisten ulkomaisten herpetologisten yhdistysten, yksittäisten tutkijoiden ja tutkimusryhmien sekä luonnonsuojelujärjestöjen kanssa. Jäseniämme toimii mm. asiantuntijoina Maailman luonnonsuojeluliitto IUCN:n lajiensuojelukomissiossa.
Muuta olennaista tietoa
Suomen herpetologinen yhdistys edistää matelijoiden ja sammakkoeläinten tutkimusta, suojelua, eläinlääketieteellistä asiantuntemusta ja kasvatusta monin erilaisin tavoin. Jaamme myös apurahoja herpetologiseen tutkimukseen. Suomessa teemme asiantuntijayhteistyötä ministeriöiden (mm. maa- ja metsätalousministeriö; ympäristöministeriö), tutkimuslaitosten (Suomen ympäristökeskus SYKE; lukuisat yliopistot), eläintarhojen ja eläinsuojelujärjestöjen kanssa. Viranomaisyhteistyötä yhdistys tekee esim. rajavalvonnan kanssa rajaeläinlääkäritoimintaan ja CITES-lajeihin liittyen. Osallistumme matelija- ja sammakkoeläinlajistomme (mukaan lukien tulokaslajien) levinneisyyskartoitukseen ja suomenkielisen herpetologisen lajinimistön luomiseen yhteistyössä Luonnonhistoriallisen keskusmuseon kanssa. Järjestämme matelijoihin ja sammakkoeläimiin liittyviä julkisia harrastus- ja koulutustapahtumia, jäsenkokouksia, maastoretkiä Suomessa ja ulkomailla sekä ylläpidämme maamme laajinta herpetologista kirjastoa. Näkyvin osa toimintaamme on neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Herpetomania -jäsenlehden ja satunnaisten oppaiden julkaiseminen. Suomen herpetologinen yhdistys on Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liiton (SEEL ry:n) perustajajäsen ja osallistuu tätä kautta mm. uudistettavan vieraslajilain valmisteluun maa- ja metsätalousministeriön asettamassa toimikunnassa.
Lehdet ja julkaisusarjat