Seuran tiedot

Eurooppaoikeuden yhdistys

European Law Association (in Finland), FIDE Finland
Föreningen för Europarätt
Perustamisvuosi
1983
Postiosoite
c/o Prof. Juha Raitio, Oikeustieteellinen tiedekunta, PL 4 (Yliopistonkatu 3), 00014 Helsingin yliopisto
Kotisivu
http://www.fidefinland.fi
Yhteyshenkilö
Puheenjohtaja prof. Juha Raitio, puh./tel. 050 531 5496, e-mail juha.raitio[at]helsinki.fi
Puheenjohtaja
Prof. Juha Raitio
Varapuheenjohtaja(t)
Tuomari Allan Rosas
Sihteeri tai toiminnanjohtaja
Associate, lakimies Pirita Virtanen
Jäsenmäärä
253
Jäseneksi hyväksyminen
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Jäsenyys kansainvälisissä elimissä
Yhdistys on kansainvälisen eurooppaoikeuden kattojärjestön FIDE:n (Fédération Internationale pour le Droit Européen, The International Federation for European Law) jäsenjärjestö. FIDE järjestää joka toinen vuosi suuren kansainvälisen eurooppaoikeuden kongressin; ks. FIDE2014.eu (Kööpenhamina) tai FIDE2016.eu (Budapest).
Kansainvälinen yhteistyö
Yhdistys on yhteistyössä paitsi FIDE:n myös pohjoismaisen eurooppaoikeuden professoreiden ja tutkijoiden verkoston NNELS:n kanssa (Nordic Network of European Law Studies).
Muuta olennaista tietoa
Yhdistyksen tarkoituksena on eurooppaoikeuden kehittäminen ja eurooppaoikeutta koskevan oikeustieteellisen ja muun alaan kiinteästi liittyvän tieteellisen tutkimuksen edistäminen Suomessa.
Lehdet ja julkaisusarjat