Seuran tiedot

Suomen Biostatistiikan Seura

Finnish Society of Biostatistics
Biostatistiska Föreningen i Finland
Perustamisvuosi
1987
Kotisivu
http://www.biostatistiikanseura.org
Jäsenmäärä
280
Jäseneksi hyväksyminen
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Kansainvälinen yhteistyö
Seura järjestää yhteistapaamisia ruotsalaisen sisarseuran kanssa vuosittain ja tiedottaa kansainvälisistä biometrian alan konferensseista. Seura hyödyntää hallituksen ja jäsenistön kansainvälisiä kontakteja järjestäessään kansainvälisen tason koulutustilaisuuksia.
Muuta olennaista tietoa
Biostatistiikan seuran tarkoituksena on edistää biostatistiikan teoriaa ja sen soveltamista sekä toimia biostatistikkojen ja muiden biostatistiikasta kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä Suomessa
Lehdet ja julkaisusarjat