Seuran tiedot

Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura

Finnish Society for Eighteenth-Century Studies
Finska sällskapet för 1700-talsstudier
Société finlandaise d'étude du dix-huitième siècle
Perustamisvuosi
2001
Kotisivu
https://1700.fi
Jäsenmäärä
137
Jäseneksi hyväksyminen
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Jäsenyys kansainvälisissä elimissä
International Society for Eighteenth-Century Studies - Société internationale d'études du dix-huitième siècle (ISECS - SIEDS)
Kansainvälinen yhteistyö
Osallistuminen ISECS - SIEDS:in järjestämiin konferensseihin ja seminaareihin. Seura järjestää kansainvälisiä seminaareja sekä yksin että yhteistyössä ISECS - SIEDS:in tai pohjoismaisten sisarseurojen kanssa. Seura tekee yhteispohjoismaista yhteistyötä Ruotsissa julkaistun, 1700-luvun tutkimusta käsittelevän vuosikirjan 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies toimituksen kanssa edistäen samalla suomalaisten laatimien artikkeleiden ja kirja-arvostelujen näkyvyyttä vuosikirjassa.
Muuta olennaista tietoa
Seura järjestää tieteellisiä seminaareja 1700-luvun tutkimukseen liittyviltä eri tieteenaloilta, kuten filosofiasta, historiasta, taiteidentutkimuksesta ja kirjallisuudentutkimuksesta. Seura on julkaissut teoksen Boundaries in the Eighteenth Century - Frontières au dix-huitième siècle.
Lehdet ja julkaisusarjat
1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies