Seuran tiedot

Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistys FiCLA

Finnish Cognitive Linguistics Association
Föreningen för kognitiv lingvistik i Finland
Perustamisvuosi
1999
Postiosoite
c/o Anton Granvik, Nykykielten laitos, PL24 (Unioninkatu 40), 00014 Helsingin yliopisto
Kotisivu
http://www.protsv.fi/ficla/
Yhteyshenkilö
Sihteeri Veera Hatakka, e-mail veera.hatakka[at]helsinki.fi
Puheenjohtaja
Anton Granvik
Varapuheenjohtaja(t)
Laura Visapää
Sihteeri tai toiminnanjohtaja
Veera Hatakka
Jäsenmäärä
72
Jäsenyys kansainvälisissä elimissä
International Cognitive Linguistics Association, ICLA
Kansainvälinen yhteistyö
Yhdistyksellä on aktiivinen yhteistyösuhde Viron kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistyksen kanssa. Lisäksi yhdistys on käynyt keskusteluja muissa Pohjoismaissa toimivien sisarjärjestöjen kanssa yhteistyön syventämisestä. Yhteistyömuotoja ovat yhteiset konferenssit ym. tapahtumat sekä tiedotusyhteistyö. Yhteinen verkkojulkaisu on suunnitteilla. Yhdistys on kansainvälisen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistyksen (ICLA) kansallinen yhteisöjäsen.
Muuta olennaista tietoa
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kognitiivisen kielitieteen alaan kuuluvaa tutkimusta ja opetusta Suomessa, luoda yhteistyöfoorumi Suomessa työskenteleville kognitiivisen kielitieteen ja sen lähialojen tutkijoille sekä kehittää yhteistyötä suomalaisten ja ulkomaisten kognitiivisen kielitieteen ja lähialojen tutkijoiden keskenja edistää vuoropuhelua kognitiivisen kielitieteen ja muiden lingvististen suuntausten edustajien välillä.
Lehdet ja julkaisusarjat