Seuran tiedot

Historiska föreningen

Swedish Historical Society in Finland
Perustamisvuosi
1914
Kotisivu
http://www.historiskaforeningen.fi/
Yhteyshenkilö
Sekreterare Nina Johansson, puh./tel. 040 547 2712, e-mail nina.johansson[at]helsinki.fi
Puheenjohtaja
FM Julia Dahlberg
Varapuheenjohtaja(t)
FM Sophie Holm
Sihteeri tai toiminnanjohtaja
Nina Johansson
Jäsenmäärä
372
Jäseneksi hyväksyminen
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Kansainvälinen yhteistyö
Utländska föredragshållare på föreningens möten och artikelförfattare i HTF, främst från historiska institutioner i Sverige.
Lehdet ja julkaisusarjat
Historisk Tidskrift för Finland (HTF)