Seuran tiedot

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura ry

Finnish Society for Environmental Social Science
Sällskapet för samhällsvetenskaplig miljöforskning i Finland
Perustamisvuosi
1994
Postiosoite
c/o Minna Santaoja, Turun yliopisto / Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Åkerlundinkatu 2, 33100 Tampere
Kotisivu
http://www.yhys.net
Yhteyshenkilö
Sihteeri Minna Santaoja, e-mail minna.santaoja[at]utu.fi
Puheenjohtaja
Minna Kaljonen
Sihteeri tai toiminnanjohtaja
Minna Santaoja
Jäsenmäärä
180
Jäseneksi hyväksyminen
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Muuta olennaista tietoa
Seuran tarkoituksena on edistää yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta ja toimia ympäristöopintoja harjoittavien ja niistä kiinnostuneiden valtakunnallisena yhteistyöelimenä. Seura toimii alan tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden yhteistyön edistämiseksi, ajaa yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen etuja sekä edistää alan tutkimusta ja koulutusta.
Lehdet ja julkaisusarjat