Seuran tiedot

Tietojenkäsittelytieteen Seura

Finnish Society for Computer Science
Finska sällskapet för datalogi
Finnische Gesellschaft für Informatik
Société Finlandaise d'Informatique
Perustamisvuosi
1982
Postiosoite
c/o Tero Päivärinta, Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma, PL 3000, 90014 Oulun yliopisto
Kotisivu
http://www.tkts.fi
Yhteyshenkilö
Sihteeri Tero Päivärinta, puh./tel. +358 50 435 3036, e-mail tero.paivarinta[at]oulu.fi
Puheenjohtaja
Hannu-Matti Järvinen
Varapuheenjohtaja(t)
Mikko Koivisto
Sihteeri tai toiminnanjohtaja
Tero Päivärinta
Jäsenmäärä
300
Jäseneksi hyväksyminen
Hakemuksesta & kutsusta / genom ansökan & kallelse / by application & by invitation
Kansainvälinen yhteistyö
Seuran kansainvälinen yhteistyö on kongressien ja seminaarien järjestämistä.
Muuta olennaista tietoa
Seura on Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry jäsenyhdistys. TIVIA kuuuluu alan kattojärjestöön IFIP:iin (International Federation for Information Processing), jonka teknisissä komiteoissa ja työryhmissä toimii seuran jäsenistöä. Vuosittain järjestettävillä tietojenkäsittelytieteen teemapäivillä pyritään levittämään tietoa ajankohtaisista aiheista ja niihin kohdistuvasta kotimaisesta tutkimuksesta. Päivien ohjelmaan kuuluvat myös pro gradu -palkinnon ja väitöskirjapalkinnon saajien esitelmät.
Lehdet ja julkaisusarjat
Tietojenkäsittelytiede