Seuran tiedot

Tietojenkäsittelytieteen Seura

Finnish Society for Computer Science
Finska sällskapet för datalogi
Finnische Gesellschaft für Informatik
Société Finlandaise d'Informatique
Perustamisvuosi
1982
Postiosoite
c/o Henry Joutsijoki, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, , 33014 Tampereen yliopisto
Kotisivu
http://www.tkts.fi
Yhteyshenkilö
Sihteeri Henry Joutsijoki, puh./tel. 050 318 5860, e-mail sihteeri[at]tkts.fi
Puheenjohtaja
Hannu-Matti Järvinen
Varapuheenjohtaja(t)
Mikko Koivisto
Sihteeri tai toiminnanjohtaja
Henry Joutsijoki
Jäsenmäärä
300
Jäseneksi hyväksyminen
Hakemuksesta & kutsusta / genom ansökan & kallelse / by application & by invitation
Kansainvälinen yhteistyö
Seuran kansainvälinen yhteistyö on kongressien ja seminaarien järjestämistä.
Muuta olennaista tietoa
Seura on Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry jäsenyhdistys. TIVIA kuuuluu alan kattojärjestöön IFIP:iin (International Federation for Information Processing), jonka teknisissä komiteoissa ja työryhmissä toimii seuran jäsenistöä. Vuosittain järjestettävillä tietojenkäsittelytieteen teemapäivillä pyritään levittämään tietoa ajankohtaisista aiheista ja niihin kohdistuvasta kotimaisesta tutkimuksesta. Päivien ohjelmaan kuuluvat myös pro gradu -palkinnon ja väitöskirjapalkinnon saajien esitelmät.
Lehdet ja julkaisusarjat
Tietojenkäsittelytiede