Seuran tiedot

Svenska skolhistoriska föreningen i Finland

Swedish Society of School History in Finland
Perustamisvuosi
1949
Postiosoite
c/o Erik Geber, Pallaksentie 1 C 15, 00970 Helsinki
Kotisivu
http://www.skolhistoria.fi
Yhteyshenkilö
Ordförande Erik Geber, puh./tel. 040 512 7179, e-mail erik.geber[at]skolhistoria.fi
Puheenjohtaja
Erik Geber
Varapuheenjohtaja(t)
Pentti Hakala
Sihteeri tai toiminnanjohtaja
Martin Gripenberg
Jäsenmäärä
100
Jäseneksi hyväksyminen
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Seuran hallinnassa olevat merkittävät kokoelmat
Cavoniusarkivet i Munksnäs lågstadieskola, 10 000 nummer, mest böcker och bokserier, klassjournaler, tidskrifter, brev etc.
Kansainvälinen yhteistyö
Sporadiska kontakter med de nordiska utbildningshistoriska föreningarna samt med Swets & Zeithinger BV i Lisse, Holland.
Lehdet ja julkaisusarjat
Skolhistoriskt arkiv