Seuran tiedot

Svenska litteratursällskapet i Finland

Society of Swedish Literature in Finland
Société de la littérature Suédoise de Finlande
Schwedische Literaturgesellschaft in Finnland
Perustamisvuosi
1885
Postiosoite
Lisbeth Kjellin, PB 158, 00171 Helsingfors
Puhelin
(09) 618 777
Kotisivu
http://www.sls.fi
Yhteyshenkilö
Kanslisekreterare Lisbeth Kjellin, puh./tel. (09) 618 773 30, e-mail lisbeth.kjellin[at]sls.fi
Puheenjohtaja
Prof. Henrik Meinander
Varapuheenjohtaja(t)
Prof. Camilla Wide
Sihteeri tai toiminnanjohtaja
Prof. Mona Forsskåhl
Jäsenmäärä
1120
Jäseneksi hyväksyminen
Hakemuksesta & kutsusta / genom ansökan & kallelse / by application & by invitation
Seuran hallinnassa olevat merkittävät kokoelmat
Folkkultursarkivet, Historiska och litteraturhistoriska arkivet, Jarl Pousars boksamling, Runebergsbiblioteket, Arne Jörgensens boksamling
Jäsenyys kansainvälisissä elimissä
European Foundation Centre, International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), Nordiskt nätverk för editionsfilologer, Societé Internationale d'Ethnologie et de Folklore (SIEF)
Kansainvälinen yhteistyö
Projektsamarbete med Svenska Akademien, samarbete med olika dialekt-, ortnamns- och folklivsarkiv i Sverige och övriga Norden. Sällskapet upprätthåller kontakter till universitetsinstitutioner i Norden och övriga länder. Förlagssamarbete med bokförlag i Sverige, Tyskland och Danmark.
Muuta olennaista tietoa
Sällskapets serie Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i Finland har underserier: Folklivsstudier, Meddelanden från Folkkultursarkivet, Studier i nordisk filologi, Historiska och litteraturhistoriska studier. Pågående förlagsprojekt: Zacharias Topelius Skrifter, Georg August Wallins skrifter, Henry Parlands samlade skrifter, Edith Södergrans samlade skrifter 3. Kommentarer.
Lehdet ja julkaisusarjat
Folkmusik från Finlands svenskbygder
Källan. Svenska litteratursällskapet informerar
Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
SLS Varia