Seuran tiedot

Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura (SYS)

Finnish Society for Environmental Law (FSEL)
Miljörättsliga Sällskapet i Finland
Finnische Gesellschaft für Umweltrecht
Société Finlandaise pour le Droit de l'Environnement
Finna Asocio de Media Juro
Perustamisvuosi
1980
Postiosoite
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura (SYS), PL 1225, 00101 Helsinki
Faksi
(09) 622 2293
Kotisivu
http://www.sysry.fi
Yhteyshenkilö
Sihteeri Mikko Ryynänen, e-mail sys[at]sysry.fi
Puheenjohtaja
Erkki J. Hollo
Varapuheenjohtaja(t)
Timo Kotkasaari
Sihteeri tai toiminnanjohtaja
Mikko Ryynänen
Jäsenmäärä
446
Jäseneksi hyväksyminen
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Jäsenyys kansainvälisissä elimissä
Centre International de Droit Comparé de l'Environnement, European Environmental Law Association (EELA)
Muuta olennaista tietoa
Seura on järjestänyt vuosittain syyskuun alussa perinteiset ympäristöoikeustieteen päivät, keväisin järjestetään kaksipäiväinen kevätseminaari.
Lehdet ja julkaisusarjat
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran julkaisuja
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran monistesarja
Ympäristöjuridiikka-lehti