Seuran tiedot

Suomen Sotatieteellinen Seura ry

Finnish Society of Military Sciences
Finlands Krigsvetenskapliga Samfund
Perustamisvuosi
1927
Kotisivu
http://www.sotatieteet.fi
Jäsenmäärä
700
Jäseneksi hyväksyminen
Hakemuksesta & kutsusta / genom ansökan & kallelse / by application & by invitation
Kansainvälinen yhteistyö
Julkaisujen vaihtoa ja seminaariyhteistyötä Kungliga Krigsvetenskapsademien kanssa.
Lehdet ja julkaisusarjat
Suomen Sotatieteellisen Seuran julkaisuja
Vuosikirja: Tiede ja Ase