Seuran tiedot

Suomen Psykologinen Seura

Finnish Psychological Society
Finnische Gesellschaft für Psychologie
Perustamisvuosi
1952
Kotisivu
http://www.psykologia.fi
Jäsenmäärä
527
Jäseneksi hyväksyminen
Hakemuksesta & kutsusta & suosituksesta / genom ansökan & genom kallelse/på rekommendation & by application / by invitation & by recommendation
Jäsenyys kansainvälisissä elimissä
International Union of Psychological Science (IUPS), International Test Commission
Muuta olennaista tietoa
Seura järjestää kansallisen psykologian alan kongressin joka toinen vuosi yhdessä Suomen Psykologiliiton ja Suomen psykologian opiskelijain liiton kanssa. Seura jakaa vuosittain Kirsti Lagerspetzin gradupalkinnon, menetelmäapurahan sekä Psycon Oy:n palkinnon edellisen vuoden ansiokkaimmille psykologian alan opinnäytetöille sekä joka toinen vuosi Tapio Nummenmaan väitöskirjapalkinnon.
Lehdet ja julkaisusarjat
Acta Psychologica Fennica
Psykologia