Seuran tiedot

Suomen Muinaismuistoyhdistys

Finnish Antiquarian Society
Finska Fornminnesföreningen
Finnische Altertumsgesellschaft
Perustamisvuosi
1870
Postiosoite
Suomen Muinaismuistoyhdistys, PL 882, 00101 Helsinki
Kotisivu
http://www.muinaismuistoyhdistys.fi
Yhteyshenkilö
Julkaisusihteeri Teemu Väisänen, puh./tel. 040 581 9680, e-mail julkaisusihteeri[at]muinaismuistoyhdistys.fi
Puheenjohtaja
Prof. Pia Olsson
Varapuheenjohtaja(t)
Dos. Renja Suominen-Kokkonen
Sihteeri tai toiminnanjohtaja
FM Liisa Kunnas-Pusa
Jäsenmäärä
398
Jäseneksi hyväksyminen
Hakemuksesta & kutsusta / genom ansökan & kallelse / by application & by invitation
Kansainvälinen yhteistyö
Antikvaaristen alojen tieteellisillä seuroilla ei ole kansainvälistä kattojärjestöä. Yhdistyksen johtokunnan jäsenet edustavat yhdistystä myös kansainvälisissä tieteellisissä symposiumeissa, kongresseissa yms. Kansainvälinen yhteistyö keskittyy julkaisuvaihtoon, ulkomaisten tiedemiesten kirjoitusten julkaisemiseen yhdistyksen sarjoissa ja päinvastoin sekä luennoitsijavieraiden kutsumiseen.
Muuta olennaista tietoa
Yhdistyksen kokouksissa pidettyjen esitelmien kautta jäsenet ja muu yleisö tutustuvat ensisijaisesti Suomen antikvaarisen tutkimuksen viimeisimpiin saavutuksiin, toisinaan on kutsuttu myös ulkomaisia esitelmöitsijöitä. Yhdistys on maamme tärkein antikvaaristen tieteiden julkaisujen kustantaja. Suurin osa arkeologian, kansatieteen ja taidehistorian väitöskirjoista ilmestyy sen sarjoissa.
Lehdet ja julkaisusarjat
Finskt Museum
Iskos
Kansatieteellinen Arkisto
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja
Suomen Museo