Seuran tiedot

Suomen Muinaismuistoyhdistys

Finnish Antiquarian Society
Finska Fornminnesföreningen
Finnische Altertumsgesellschaft
Perustamisvuosi
1870
Kotisivu
http://www.muinaismuistoyhdistys.fi
Jäsenmäärä
356
Jäseneksi hyväksyminen
Hakemuksesta & kutsusta / genom ansökan & kallelse / by application & by invitation
Kansainvälinen yhteistyö
Antikvaaristen alojen tieteellisillä seuroilla ei ole kansainvälistä kattojärjestöä. Yhdistyksen johtokunnan jäsenet edustavat yhdistystä myös kansainvälisissä tieteellisissä symposiumeissa, kongresseissa yms. Kansainvälinen yhteistyö keskittyy julkaisuvaihtoon, ulkomaisten tiedemiesten kirjoitusten julkaisemiseen yhdistyksen sarjoissa ja päinvastoin sekä luennoitsijavieraiden kutsumiseen.
Muuta olennaista tietoa
Yhdistyksen kokouksissa pidettyjen esitelmien kautta jäsenet ja muu yleisö tutustuvat ensisijaisesti Suomen antikvaarisen tutkimuksen viimeisimpiin saavutuksiin, toisinaan on kutsuttu myös ulkomaisia esitelmöitsijöitä. Yhdistys on maamme tärkein antikvaaristen tieteiden julkaisujen kustantaja. Suurin osa arkeologian, kansatieteen ja taidehistorian väitöskirjoista ilmestyy sen sarjoissa.
Lehdet ja julkaisusarjat
Finskt Museum
Iskos
Kansatieteellinen Arkisto
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja
Suomen Museo