Seuran tiedot

Finska Läkaresällskapet

The Medicial Society of Finland
Perustamisvuosi
1835
Kotisivu
http://www.fls.fi
Jäsenmäärä
1182
Jäseneksi hyväksyminen
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Seuran hallinnassa olevat merkittävät kokoelmat
En boksamling bestående av ca 700 böcker från 1500-1800
Muuta olennaista tietoa
Sällskapets syfte är att utveckla den medicinska vetenskapen, hälso- och sjukvården, att främja läkarnas fortbildning, att understöda svenskspråkig och internationell publikationsverksamhet.
Lehdet ja julkaisusarjat
Finska Läkaresällskapets Handlingar