Seuran tiedot

Suomen kuntatekniikan yhdistys ry

Finnish Association of Municipal Engineering
Finlands kommuntekniska förening
Association finlandaise de l'amenagement technique communale
Perustamisvuosi
1926
Kotisivu
http://www.kuntatekniikka.fi
Jäsenmäärä
608
Jäseneksi hyväksyminen
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Jäsenyys kansainvälisissä elimissä
International Federation of Municipal Engineering
Kansainvälinen yhteistyö
Yhdistys on alusta lähtien ollut yhteistyössä muiden Pohjoismaiden kunnallisteknillisten yhdistysten kanssa. Yhteistoimintaelimenä on Nordisk Kommunalteknisk Samarbetskommitté.
Muuta olennaista tietoa
Kunnallistekniikan päivät on yhdistyksen keskeisin vuotuinen tapahtuma. Päivät järjestetään eri puolilla Suomea kaksi- tai kolmipäiväisenä tilaisuutena.
Lehdet ja julkaisusarjat
Kuntatekniikka - Kommunteknik
Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisuja