Seuran tiedot

Finska Kemistsamfundet - Suomen Kemistiseura

Chemical Society of Finland
Perustamisvuosi
1891
Kotisivu
http://www.finskakemistsamfundet.fi
Jäsenmäärä
220
Jäseneksi hyväksyminen
Hakemuksesta & kutsusta & suosituksesta / genom ansökan & genom kallelse/på rekommendation & by application / by invitation & by recommendation
Jäsenyys kansainvälisissä elimissä
Kemistsamfundet är via Suomen Kemian Seura - Kemiska Sällskapet i Finland medlem i flertal internationella organisationer
Kansainvälinen yhteistyö
Kemistsamfundet har kontakter till Svenska Kemistsamfundet
Lehdet ja julkaisusarjat