Seuran tiedot

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura

Finnish Society for the History of Education
Föreningen för pedagogik- och utbildningshistoria i Finland
Perustamisvuosi
1935
Postiosoite
c/o Jukka Rantala, Helsingin yliopisto, kasvatustieteiden laitos, 00014 Helsingin yliopisto
Kotisivu
http://www.kasvhistseura.fi
Yhteyshenkilö
Puheenjohtaja Jukka Rantala, puh./tel. 040 5685 463, e-mail jukka.rantala[at]helsinki.fi
Puheenjohtaja
Jukka Rantala
Sihteeri tai toiminnanjohtaja
Essi Jouhki
Jäsenmäärä
55
Jäseneksi hyväksyminen
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Seuran hallinnassa olevat merkittävät kokoelmat
Kirjakokoelma Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjastossa.
Kansainvälinen yhteistyö
ISCHE:n, International Standing Conference for History of Education kanssa aktiivista yhteistyötä.
Muuta olennaista tietoa
Seura edistää koulu- ja kasvatushistorian tutkijoiden välistä yhteistoimintaa, pitää yhteyttä alan koti- ja ulkomaisiin seuroihin, harjoittaa kustannus-, julkaisu- ja muuta tiedotustoimintaa sekä järjestää kokouksia, joissa on julkisia esitelmiä.
Lehdet ja julkaisusarjat
Kasvatus & Aika - Kasvatuksen historiallis-yhteiskunnallinen julkaisu
Koulu ja menneisyys. Suomen kouluhistoriallisen seuran vuosikirja