Seuran tiedot

Suomen Itämainen Seura - Finska Orientsällskapet

Finnish Oriental Society
Societas Orientalis Fennica
Perustamisvuosi
1917
Kotisivu
http://www.suomenitamainenseura.org
Jäsenmäärä
298
Jäseneksi hyväksyminen
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Jäsenyys kansainvälisissä elimissä
Itämaisten seurojen kansainvälinen liitto
Muuta olennaista tietoa
Suomen Itämainen Seura (SIS) on perustettu joulukuussa 1917 edistämään itämaiden kulttuurien tutkimusta ja tuntemusta Suomessa. Alkujaan toiminta kohdistui ensisijaisesti Lähi-itään, mutta sittemmin se on laajentunut käsittämään koko Aasian, Afrikan ja Oseanian. SIS on siten keskeinen ulkoeurooppalaisista kulttuureista kiinnostuneiden yhteisö Suomessa.
Lehdet ja julkaisusarjat
Skrifter utgivna av Finska Orientsällskapet
Studia Orientalia
Suomen Itämaisen Seuran suomenkielisiä julkaisuja