Seuran tiedot

Suomen Historiallinen Seura - Finska Historiska Samfundet

Finnish Historical Society
Finnische Historische Gesellschaft
Societas Historica Finlandiae
Perustamisvuosi
1875
Kotisivu
http://www.histseura.fi
Jäsenmäärä
752
Jäseneksi hyväksyminen
Hakemuksesta & kutsusta & suosituksesta / genom ansökan & genom kallelse/på rekommendation & by application / by invitation & by recommendation
Seuran hallinnassa olevat merkittävät kokoelmat
Seuran arkisto sisältää järjestön papereiden lisäksi myös mielenkiintoisen muistitieto- ja yksityisarkistokokoelman, joita säilytetään Kansallisarkistossa (Rauhankatu 17, Helsinki), jossa ne ovat vapaasti käytettävissä. Yksityisarkisto- ja muistitietokokoelmien luetteloon voi tutustua Seuran nettisivuilla.
Jäsenyys kansainvälisissä elimissä
Commitée International des sciences historiques (CISH), Kansainvälinen toisen maailmansodan historian komissio, Kansainvälinen yliopistohistorian komissio, Kansainvälinen merihistorian komissio, Kansainvälinen kaupunkihistoriallinen komissio, Kansainvälinen slaavilaisen tutkimuksen komissio, Kansainvälinen naishistorian komissio
Kansainvälinen yhteistyö
Kansainvälinen yhteistyö tapahtuu pääasiallisesti seuran eri toimikuntien ja jaostojen kautta, esim. kansainvälisten konferenssien järjestäminen.
Muuta olennaista tietoa
Seura järjestää joka toinen vuosi Historiantutkimuksen päivät. Päivien ensisijaisena tarkoituksena on olla historiantutkimuksen ajankohtainen katselmus sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Se kerää tutkijat yhteen keskustelemaan historiantutkimuksesta sekä välittää tietoa alan uusimmasta tutkimuksesta ja päiväkohtaisesti mielenkiintoisista teemoista. Myös ajankohtaisesta kysymyksestä tai aihepiiristä järjestettävät pienimuotoiset iltapäivä- ja iltaseminaarit kuuluvat Seuran toimintamuotoihin. Seura julkaisee myös erillisteoksia sekä jäsentiedotelehteä. Lisäksi Seura on Ennen ja Nyt Internet-lehden taustajärjestöjä. Seuran laajoja nykyisiä hankkeita ovat Suomen historiallisen bibliografian toimittaminen sekä historiahanke: Tieteen ja yhteiskunnan vuoropuhelu. Historiallinen Aikakauskirja (yhdessä Historian Ystäväin Liiton kanssa) Historiallisen Seuran perinteiset tieteelliset julkaisusarjat siirtyivät vuoden 2000 alussa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) alaisuuteen, mutta niissä julkaistaan vain Historiallisen Seuran hyväksymiä ja referee-tarkastettuja teoksia. Suomen Historiallisen Seuran perinteisten sarjojen julkaisuprofiilit ovat seuraavanlaiset: 1) Historiallisia Tutkimuksia -sarjassa julkaistaan orkeatasoisia suomenkielisiä tutkimusmonografioita ja tietoteoksia. 2) Bibliotheca Historica on kirjasarja, jossa julkaistavat teokset voivat olla suomen- tai englanninkielisiä. 3) Vanha ja arvostettu sarja Historiallinen Arkisto on varattu suomenkielisille historia-alan artikkelikokoelmille. 4) Studia Historica -sarjassa julkaistaan englanninkielisiä artikkelikokoelmia tai suppeahkoja tutkimusmonografioita. 5) Käsikirjoja ja 6) Suomen historian lähteitä ovat nimensä mukaisesti joko käsikirjamaisia perustutkimuksia tai lähdejulkaisuja. 7)Studia Fennica Historica -sarja kuuluu myös SHS:n tarkastusmenettelyn piiriin. Siinä julkaistaan englanninkielisiä tutkimusmonografioita. Tälle sarjalle SHS:n julkaisuvaliokunta on esittänyt SKS:n nimeämän tieteellisen päätoimittajan, joka on professori Pasi Ihalainen.
Lehdet ja julkaisusarjat