Seuran tiedot

Suomen Fysiologiyhdistys - Societas Physiologica Finlandiae

Finnish Physiological Society
Perustamisvuosi
1961
Kotisivu
http://sfy.yhdistysavain.fi
Jäsenmäärä
230
Jäseneksi hyväksyminen
Hakemuksesta & kutsusta & suosituksesta / genom ansökan & genom kallelse & på rekommendation / by application & by invitation & by recommendation
Jäsenyys kansainvälisissä elimissä
International Union of Physiological Sciences (IUPS), Federation of European Physiological Societies (FEPS), Scandinavian Physiological Society (SPS)
Kansainvälinen yhteistyö
Pohjoismaisen fysiologiyhdistyksen kongresseja on järjestetty määrävuosin Suomessa (viimeisin 2008). Yhdistyksen sihteeri toimii FEPS:n fysiologian opetustyöryhmässä, joka laatii yleiseurooppalaisia kriteerejä lääketieteellisen fysiologian opetukselle.
Muuta olennaista tietoa
Yhdistys järjesti 1989 IUPS:n 100-vuotisjuhlakongressin Helsingissä ja on tukenut IUPS:n kongressin järjestämistä Pietarissa 1997.
Lehdet ja julkaisusarjat