Sarjan tiedot

Rakenteiden Mekaniikka

Julkaisija(t)
Rakenteiden Mekaniikan Seura
Perustamisvuosi
1967
ISSN
0783-6104
Toimituksen osoite
Aalto-yliopiston rakennustekniikan laitos, Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto
Päätoimittaja
Reijo Kouhia
Kuvaus
Rakenteiden Mekaniikka-lehden aiheina ovat kiinteiden ja virtaavien aineiden teoreettinen, laskennallinen ja kokeellinen mekaniikka sekä näihin liittyvä matematiikka. Esimerkkeinä voidaan mainita rakenteiden staattinen ja dynaaminen lujuusanalyysi, monikappaledynamiikka, virtausmekaniikka, rakenteen ja virtauksen vuorovaikutus, rakenteiden ja koneiden suunnittelu ja mitoitus, rakenteiden optimointi, rakenteiden toimivuus ääritilanteissa, älykkäät koneet ja rakenteet, värähtelymekaniikka, kontaktimekaniikka, roottoridynamiikka, murtumismekaniikka ja väsyminen, termomekaniikka, maa- ja kallioperän mekaniikka, rakenteiden materiaalitekniikka, uudet materiaalit, dynaamisten systeemien optimaalinen säätö, FEM-laskenta, biomekaniikka, mikromekaniikka, mekaniikan teolliset ja lääketieteelliset sovellutukset sekä mekaniikan ja lujuusopin opetus. Lehti julkaisee lisäksi lyhyitä kommentteja sekä kirjallisuuskatsauksia.
Julkaisun kieli
multil
Numeroita vuodessa
2-4
Vuositilaushinta (EUR)
12
Tilaushinta ulkomaille (EUR)
38
Muu hinta
irtonumero 5
Verkkoversio
rmseura.tkk.fi/docs/julkaisuluettelo.pdf