Månadens medlemssamfund är Prologos

Nyheter   2.5.2019 8.14   Uppdaterad 4.6.2019 13.03

Prologos rf är en år 1989 grundad riksomfattande vetenskaplig förening, vars syfte är att främja talkommunikationens samt interaktionens vetenskapliga forskning, utbildning och utveckling i Finland. Föreningen har ca 180 medlemmar. Föreningen deltar i ordnandet av nationella och internationella vetenskapliga konferenser och seminarier, och håller kontakt med inhemska och utländska kommunikationsorganisationer, forsknings- och utbildningsorganisationer samt forskare och lärare. Dessutom publicerar föreningen den referentgranskade årsboken Prologi samt bloggen ProBlogi.

Historia: 30 år i gott sällskap

Prologos firar i år sin 30 års födelsedag. Föreningen grundades 8.4.1989 i Tammerfors med Jyväskylä universitets talkommunikations och Tammerfors universitets logonomis gemensamma krafter. Jyväskylä blev föreningens hemort och till ordförande valdes Finlands första professor i talkommunikation Aino Sallinen. Vetenskapens tyngdpunkter har under 30 år vidgats från retorik, recitation och välläsning, och i centrum av forskningen och undervisningen står nuförtiden mångsidigt fenomenen i interaktionen mellan människor i olika arbets- och privatlivets kontexter. Jubileumsåret till ära ordnade Prologos 8.4.2019, i samband med sitt vårmöte vid Tammerfors universitet, vetenskapskaffe och en paneldiskussion där föreningens 30-åriga historia, nutid och framtid reflekterades. Festen fortsätter året ut bl.a. på Vuorovaikutuksen teemapäivä 4.10.2019 i Helsingfors och vetenskapsglöggen som hålls i samband med höstmötet vid slutet av år 2019 i Jyväskylä. Föreningen strävar efter att varje år ordna verksamhet på flera orter.


Bild: På Prologos rf:s 30-årsfödelsedag måndagen 8.4.2019 samlades man i Tammerfors för att diskutera interaktionens vetenskapliga forskning, utbildning och utveckling.

Prologos ökar vetenskapens synlighet och uppskattning

Prologos ordnar vartannat år Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivät och vartannat år Vuorovaikutuksen teemapäivä. Dessutom träffar föreningens medlemmar och övriga av vetenskapen intresserade varandra vid vetenskapskaffet och -glöggen som ordnas i samband med föreningens vår- och höstmöten. Vid sidan av möten ansikte mot ansikte, förenar Prologos disciplinens människor och tankar genom att möjliggöra delande av kunskap och växelverkan via sin e-postlista och sina sociala medier.

Prologos informerar om forsknings- och publikationsverksamhet inom talkommunikation och interaktion samt nationella och internationella evenemang. Föreningen är aktiv i sociala medier, beviljar årligen Vuoden vuorovaikutusteko-hedersomnämnadet och publicerar aktuella skrivningar angående interaktion i sin blogg ProBlogi. På så sätt strävar den att lyfta upp ärenden angående interaktion i den offentliga debatten, delta och ta ställning, göra forskning känt och öka dess användning i samhället.

Prologos har sedan år 2005 utgett den referentgranskade, JUFO1-klassificerade årsboken Prologi, som har en etablerad ställning inom den finländska forskningens inom interaktion fält. Årsboken har från början varit fritt tillgänglig på nätet. År 2019 flyttar Prologi till Journal.fi-portalen, vilket hoppas bättra årsbokens hittbarhet och genomslagskraft.


Bild: Årsboken Prologi har utkommit från och med år 2005.

Varför är interaktionens vetenskapliga forskning viktigare än någonsin?

Interaktion som vetenskapligt forsknings-, utbildnings- och utvecklingsobjekt är speciell. Interaktion finns överallt, och alla har åsikter och personliga erfarenheter om interaktion. Forskningsbaserad kunskap skapar den bästa grunden för utvecklingen av kommunikation och interaktion. Prologos tjänar forskare, lärare och studerande, utbildare och utvecklare samt övriga av vetenskapen intresserade genom att erbjuda möjligheter att uppdatera sitt kunnande, sätta sig in i ny forskningskunskap och nätverka med andra intresserade av vetenskaplig granskning av interaktion.

Länkar
http://prologos.fi/
http://prologos.fi/prologi/
https://www.facebook.com/PrologosRy/
https://twitter.com/Prologos_ry