Vetenskapliga samfundens delegations enkät till medlemssamfunden publicerad

Nyheter   21.3.2017 15.54

Via VSDs enkät till medlemssamfunden samlas de vetenskapliga samfundens synpunkter och erfarenheter om förändringar i verksamhetsmiljön och deras inverkan på samfundens verksamhet. Resultaten nyttjas i förberedelsen av VSDs strategi (2019–2023). Länken till det elektroniska formuläret har skickats till samfundens kontaktpersoner.

Avsikten med enkäten är att ta reda på vad de vetenskapliga samfunden vill i sin verksamhet i framtiden satsa på och hurdana tjänster, innehållslig utveckling eller annat stöd de för det behöver. De vetenskapliga samfunden ombeds också att skildra observerade förändringar i sin verksamhetsmiljö. Hur påverkar högskole- och vetenskapspolitiska, samhälleliga, ekonomiska, kulturella och sociala faktorer samfundens verksamhet nu och hurdana förändringar går att skönja i dessa faktorer?

Resultaten kommer att behandlas under hösten 2017 i strategiseminarier, till vilka samfund som svarat på enkäten inbjuds. Svararens uppgifter och svaren kommer att sammanföras så att samfunden kan inbjudas att delta i VSDs strategiarbete. Uppgifterna lämnas, utöver verksamhetsledaren, endast ut till var tjänsts chef eller ansvarig person. Mer information om strategiseminarierna ges efter sommarloven.

Svarstiden går ut 14.5.2017.

Tilläggsuppgifter: VSDs verksamhetsledare Lea Ryynänen-Karjalainen, e-post lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi, tel. 09 228 69 222.