Publikationslagret

Lagrets arbetsstation, alltså ett bord vid vilken post packas. I bakgrunden hyllor med böcker och papplådor.Kompaktarkiv, publikationslagrets rullhyllor.

Publikationslagret tar hand om lagringen av 153 samfunds publikationer, förpackning och postning av Vetenskapsbokhandelns postförsäljning, bytescentralens försändelser och samfundens övriga publikationspostning.

VSD:s publikationslager erbjuder också olika utskrifts- och postningstjänster till samfunden mot en avgift. Vi kan skriva ut kopior i svartvitt och färg direkt från filer.

Ladda ner prislistan (pdf, på finska).
 

Publikationslagret är öppet mån-fre klo 9-16.

 
Kontaktuppgifter

Använd följande namn och adress när ni skickar post till Publikationslagret:
Vetenskapliga samfundens delegation
Publikationslagret
Maruddsvägen 74
00930 Helsingfors

Leveransadress för gods: Österstigen 7, 00930 Helsingfors
Besöksadress: Maruddsvägen 74, 00930 Helsingfors

Lagret finns i Iiris-centret, se närmare vägbeskrivningar på centrets webbsidor (på finska).

Telefon (09) 228 69 251 eller 046 851 2293
Växel (09) 228 691
E-post julkaisuvarasto(at)tsv.fi

Uppdaterad 1.9.2023 15.32