Publikationslagret

Kaksi kuvaa, joista toinen lähikuva työpöydältä julkaisujen käsittelemisestä ja toinen yleiskuva varaston käytävältä.

Publikationslagret tar hand om lagringen av 153 samfunds publikationer, förpackning och postning av Vetenskapsbokhandelns postförsäljning, bytescentralens försändelser och samfundens övriga publikationspostning.

VSD:s publikationslager erbjuder också olika utskrifts- och postningstjänster till samfunden mot en avgift. Vi kan skriva ut kopior i svartvitt och färg direkt från filer.

Ladda ner prislistan (pdf, på finska).
 

Publikationslagret är öppet 1.6.−31.8.2024 mån−fre klo 9−15.

 
Kontaktuppgifter

Använd följande namn och adress när ni skickar post till Publikationslagret:
Vetenskapliga samfundens delegation
Publikationslagret
Maruddsvägen 74
00930 Helsingfors

Leveransadress för gods: Österstigen 7, 00930 Helsingfors
Besöksadress: Maruddsvägen 74, 00930 Helsingfors

Lagret finns i Iiris-centret, se närmare vägbeskrivningar på centrets webbsidor (på finska).

Telefon (09) 228 69 251 eller 046 851 2293
Växel (09) 228 691
E-post julkaisuvarasto(at)tsv.fi

Uppdaterad 31.5.2024 10.10