Bytescentralen för vetenskaplig litteratur

Bytescentralen för vetenskaplig litteratur knyter och upprätthåller bytesförbindelser med utländska bytesparter, levererar inhemska publikationer till bytesparterna samt tar emot och förmedlar det utländska bytesmaterialet till inhemska bibliotek enligt avtal.

Bytescentralens samarbetsparter i Finland är samfunden som utger vetenskapliga serier och tidskrifter samt vetenskapliga bibliotek. Utländska parter är bland annat vetenskapliga forskningsinstitut och bibliotek, samfund, tidskrifter och högskolors institutioner. Bytena är ofta sambyten mellan olika utgivare och publikationer, varigenom det mottagna materialet är mera omfattande än vad en enskild utgivare skulle kunna få i byte.

De inhemska biblioteken får enligt överenskommelse önskvärda utländska publikationsserier och andra publikationer. Biblioteken hittar information om tillgängliga publikationer på bytescentralens webbsidor. Bytescentralen förmedlar också erhållna utländska listor över tillgängliga bytespublikationer till biblioteken. Bytescentralen tar emot önskemål om anskaffning av publikationer.

Bytescentralen upprätthåller söktjänsten LUMI.

Uppdaterad 7.7.2021 11.25