Bytescentralen

Bytescentralen binder och upprätthåller bytesförhållanden med utländska bytespartner, levererar inhemska publikationer till bytespartnerna samt tar emot och förmedlar det utländska bytesmaterialet till inhemska bibliotek enligt avtal.

Bytescentralens samarbetsparter i Finland är samfund som utger vetenskapliga serier och tidsskrifter, samt vetenskapliga bibliotek. Utländska parter är bl.a. vetenskapliga forskningsanstalter, akademier, samfund och tidsskrifter samt allmänna vetenskapliga bibliotek och högskolornas anstalter. Bytena är ofta olika publicerares och publikationers sambyten, då det mottagna materialet är mer vidsträckt än vad en ensam publicerare skulle kunna få som byte.

Biblioteken får enligt avtal önskvärda utländska publikationsserier och andra publikationer. Biblioteken får information om tillgängliga serier från Bytescentralens webbsidor.  Bytescentralen förmedlar också de utländska bytesutbudslistor de har fått till det motsvarande områdets bibliotek. Man kan till Bytescentralen framföra önskemål om att skaffa publikationer.

Uppdaterad 18.9.2019 11.27