Bytescentralen för vetenskaplig litteratur

Bytescentralen för vetenskaplig litteratur knyter och upprätthåller bytesförbindelser med utländska bytesparter, skickar de inhemska publikationerna till bytesparterna samt tar emot och förmedlar det utländska bytesmaterialet till inhemska bibliotek.

Bytescentralens samarbetsparter i Finland är samfunden som utger vetenskapliga serier och tidskrifter samt de vetenskapliga biblioteken. Utländska samarbetsparter är till exempel vetenskapliga forskningsinstitut och bibliotek, samfund, tidskrifter och högskolors institutioner. Bytena är ofta så kallade sambyten mellan olika utgivare och publikationer varigenom materialet som erhålls i byte är mera omfattande än vad en enskild utgivare kunde få i byte.

De inhemska biblioteken får enligt överenskommelse utländska publikationsserier och övriga publikationer. Biblioteken hittar information om tillgängliga serier på bytescentralens webbsidor. Bytescentralen förmedlar också erhållna utländska kataloger över tillgängliga bytespublikationer till biblioteken. Bytescentralen tar också emot önskemål angående anskaffning av publikationer.

Bytescentralen upprätthåller söktjänsten LUMI.

Uppdaterad 14.1.2022 14.56